Om Oss

Vi er en forening som sammen skal ta eSport til neste nivå.

Nordic eSports er en ideell organisasjon som ble stiftet i november 2020. Hovedmålet til foreningen er å bli Nordens eSport hovedstad.

Veien til målet

Nordic eSports er opprettet av forskjellige aktører fra privat næringsliv og akademia som ønsker å utforske nye samarbeid for å posisjonere Stavangerregionen som en ledende spiller på den internasjonale eSport-arenaen. Foreningen er et resultat av behovet for å koordinere forskjellige eSport initiativ i regionen. Foreningens pådrivere er:

 • Oliers eSport
 • Stavanger Universitet
 • Atea
 • Nordic Edge
 • Master Blaster
 • Visit Stavanger Region

Nordic eSport er støttet med næringsfremmende midler fra Stavanger kommune.

Styringsgruppen

Initiativer i Nordic eSports ledes av styringsgruppen som består av:

 • Region Stavanger ved Anette Larsen Bognø
 • Oilers eSport ved Hilde Gunn Ørland
 • Nordic Edge ved Stig Finnesand
 • Atea ved Espen Riska
 • Master Blaster ved Tone Therese Paulsen
 • Universitet i Stavanger ved Brita Strand Ragnes
 • Sparebank 1 SR-bank ved Ramtin Matin

For å nå hovedmålsettingen har aktørene som står bak Nordic eSports lagt en strategi for kunnskapsdeling og økt samarbeid på tvers sektorer og mellom bedrifter. I løpet av 2021 og 2020 skal foreningen:

 • Arrangere en stor nordisk eSport konferanse
 • Gjennomføre en stor Arena turnering
 • Drive kompetanseheving innen eSport gjennom webinarer og trenerkurs
 • Etablere en eSport klubb
 • Etablere en lokal skoleliga
 • Etablere dialog med det internasjonale eSport forbundet
Vi ønsker flere samarbeidspartnere velkommen til å ta del i eSport-satsingen