Velkommen til Nordic eSports

Foreningen for å ta eSport til neste nivå

Vi er en forening for inkludering og samarbeid med formål om å skape nye initiativ, arbeidsplasser og aktiviteter for barn og unge innen eSport. På tvers av privat næringsliv, akademia og reiseliv skal vi skape ny innovasjon innenfor eSport.

Hvem er vi

Nordic eSports er et samarbeidsprosjekt mellom idrett, privat næringsliv, offentlig sektor, akademia og reiselivsnæringen. Sammen skal vi jobbe for å utforske mulighetene innen et stort og voksende marked. Vi skal:

  • Utforske potensiale for verdiskaping innen eSport for Stavangerregionen
  • Øke aktivitetstilbudet for barn og unge
  • Drive kunnskapsformidling om eSport gjennom konferanser og webinarer
  • Legge til rette for eSport trenerkurs
  • Arrangere store internasjonale eSport turneringer
News
Mulighetsrommet for eSport

Mulighetsrommet for eSport

E-sport er fritidsaktivitet, det er idrett. Det er et viktig fag i skolen, men det er også næring. Når Stavangerregionen nå satser for å ta føringen innen e-sport nasjonalt, vil det gi innovasjon, idrettsløft og bidra til turisme og nye arbeidsplasser.

Samarbeidspartnere

Company

Atea

Atea brenner for eSport. Som et av Norden og Baltikums ledende IT-selskap har Atea god kompetanse på teknologi og i forlengelse av det også eSport.

atea.no
Company

Einherjar eSports

Einherjar er en ideell organisasjon som jobber etter Einherjar/Revheim modellen for å bygge Norges største breddesatsing innen eSport. Einherjar er det første profesjonelle eSport laget i Stavanger. Organisasjonen består av eSport trenger med pedagogisk utdannelse fra Universitet i Stavanger, som i løpet av 2021 etablerer undervisningsopplegg på åtte skoler i regionen.

einherjar.gg
Company

Master Blaster

Master Blaster er et software selskap som spesialiserer seg innnen e-sport. Selskapet ble stiftet desember 2020, og eies av Altibox, Veni , ProUnite og Become Legends. 

Gjennom samarbeidet i Nordic eSport har Master Blaster målsetting om å skape Nordens første digitale idrettshall, en plattform for bedriftsligaer, skoleligaer, breddeligaer og større turneringer.

masterblaster.gg
Company

Oilers eSport

Oilers har en lokal toppsatsing på eSport. Laget har allerede i første sesong markert seg med en solid 2. plass i Telialigaen. Laget har satt seg mål om å hevde seg internasjonalt.

Oilers eSport vektlegger en livsstil som bygger opp lag gjennom fysisk trening, riktig kosthold og søvn. Dette komplimenterer og styrker satsingen på strategisk og målrettet spill-trening. Lagets viktigste byggesteiner er å bygge opp soft skills, der kommunikasjon, relasjon, kreativitet og løsningsdyktighet er forutsetninger for å dyrke lagprestasjoner og god arbeidskultur.

oilersesport.gg
Company

Visit Region Stavanger

Visit Region Stavanger er destinasjonsselskapet for Stavangerregionen og representerer 15 kommuner og vel 230 kommersielle aktører. VRS har en egen satsing på større nasjonale og internasjonale arrangementer og jobber i disse dager med en oppdatert Arrangementsstrategi hvor Esport er en av flere satsingsområder hvor man jobber med konkrete arrangementer til regionen. Strategiske retninger koblet mot arrangementer er Innovasjon og Bærekraft.

regionstavanger.com