Formannskapet i Stavanger kommune vedtok i desember 2020 å støtte etableringen av “Nordic eSports” med 1 million kroner i 2020 og 2021. Nordic eSports skal drive fram aktivitetstilbud og næringsutvikling med utgangspunkt i dataspill.

“Dette er bare starten”, sa AP representant Øyvind Jacobsen. Jacobsen ga mye ros til ordfører Kari Nessa Nordtun og kommuneadministrasjonen for å ha samlet regionale krefter rundt denne satsingen:

“På kort tid har ordfører og asministrasjonen klart å samle sterke aktører som Einherjar, Master Blaster, Veni, Altibox, UIS, Nordic Edge og flere bak Nordic Esports. I samspill med det offentlige skal de jobbe for at Stavanger som helhet skal ta en ledende posisjon i Norge på e-sport. E-sport er fritidsaktivitet, det er idrett, et viktig fag i skolen, men det er også næring. Om Stavanger tar føringen innen e-sport nasjonalt, vil det gi innovasjon, idrettsløft og bidra til turisme og nye næringer”

Formannskapet vedtok å enstemmig støtte initiativet, og har også lagt inn ytterligere millioner i kommende kommunebudsjett til å styrke satsingen.

Klynge-samarbeid

Nordic eSports vil bli en gren av Nordic Edge har tatt initiativ til å opprette foreningen, hvor målet er at prosjektet vil bidra til en rekke positive effekter for Stavanger, direkte og indirekte.

– Denne satsningen vil kunne gi et aktivitetstilbud til barn og unge som faller utenfor andre fritidsaktiviteter, og bidra til redusert frafall i skolen. Videre kan det skape et marked for nye utdanningstilbud, og det kan gi grunnlag for ny næringsaktivitet og nye arbeidsplasser, sier Stig Finnesand, administrerende direktør i Nordic Edge.

Topp og bredde

E-sport, som defineres som organisert og konkurranseorientert dataspilling, er en stor og raskt voksende aktivitet i global målestokk. Ifølge TV2 var det 281 millioner mennesker som så på en eller flere e-sportturneringer i løpet av 2016. To år senere hadde seerskaren vokst med ytterlige 100 millioner seere.

De siste årene har oppslutningen rundt e-sport fått en betydelig vekst, også i Norge. I 2017 kom de første toppidrettslinjene med e-sport på norske videregående skoler, og i 2019 ble Revheim skole på Madla landets første som fikk eget gamingrom.

Samarbeidspartnerne bak initiativet i Stavanger har mål om å favne hele mulighetsrommet i markedet.

  • I 2021 skal det arrangeres en nordisk e-sport konferanse i Stavanger.
  • Grunnlaget er lagt for å gjennomføre en stor turnering i DnB Arena opprinnelig planlagt for 2020, men satt på vent grunnet Covid-19.
  • Universitetet i Stavanger forsker på e-Sport, som også er pensum på lærerstudiet.
  • Veni og Altibox har utviklet Master Blaster AS, en digital idrettshall for gaming. Plattformen vil arrangere bedriftsligaer, skoleligaer, breddeligaer og større turneringer innen e-sport.
  • Det skal avholdes trenerkurs og nasjonale bransjeseminarer om e-sport.

“Nordic eSports har mål om å sette Stavanger på kartet som Nordens e-sporthovedstad innen en stor og raskt voksende aktivitet i global målestokk”, sier Finnesand.