E-sport er fritidsaktivitet, det er idrett. Det er et viktig fag i skolen, men det er også næring. Når Stavangerregionen nå satser for å ta føringen innen e-sport nasjonalt, vil det gi innovasjon, idrettsløft og bidra til turisme og nye arbeidsplasser.

Esport er i ferd med å bli allemannseie. Esport er et verktøy for læring og interaksjon som spenner fra lek og moro på barnerommet, til undervisning, arbeidslivet og store internasjonale konkurransen med profesjonelle utøvere og premiepotter i millionklassen.

I dette spennet vokser det fram et mulighetsrom. Det har blitt en milliardindustri som kan skape forretningsmuligheter også her i Stavangerregionen. Esport er i ferd med å bli et stort internasjonalt marked. På verdensbasis anslås inntektene på eSport til å nå 1.6 milliarder dollar i 2023. Opp fra 778 millioner i 2018 i følge beregninger fra Newzoo.

For å styrke mulighetene til å ta en markedsposisjon innenfor eSport har aktører fra regionen samlet seg bak Nordic eSport.

Nordic eSport er en uavhengig forening med mål om å skape et bærekraftig økosystem for e-sport, der inkludering og samarbeid vil kunne skape nye initiativ, arbeidsplasser, og aktiviteter for barn og ungdom. Planene framover inkluderer:

  • Utforske potensiale for verdiskaping innen eSport for Stavangerregionen
  • Øke aktivitetstilbudet for barn og unge
  • Drive kunnskapsformidling om eSport gjennom konferanser og webinarer
  • Legge til rette for eSport trenerkurs
  • Arrangere store internasjonale eSport turneringer

Flere initiativ er i støpeskjeen for det tverrsektorielle samarbeidet bak foreningen. Har du lyst til å høre mer? Ta kontakt med koordinator Atle Riskedal: lenke til kontaktskjema

 

På verdensbasis har mange fått øyene opp for mulighetene som ligger i eSport. Se artikkel fra Business Insider her: