Forsvaret har inngått en samarbeidsavtale med E-sportforbundet om å teste gaming i kampen mot brakkesyke som følge av Covid-19-restriksjoner.  Pilotprosjektet i Madlaleiren skal bruke plattformen til Masterblaster

Det var Forsvarets Forum som først omtalte samarbeidet. Hele saken kan lese på deres nettsider.

Utgangspunktet for samarbeidet er at mangelen på sosial omgang og muligheter for å reise fra leiren grunnet koronarestriksjoner. Målet er at soldatene skal få sosial kontakt digitalt og at dette igjen vil sørge for trivsel, ivareta det psykososiale miljøet, og kunne engasjere soldater i tider der det blir mye tid på brakka.