News
Gaming fra 1970 og fram til i dag

Gaming fra 1970 og fram til i dag

Konkurransedrevet gaming anses ofte som et nytt fenomen, men røttene til det vi i dag kaller eSport går tilbake til 1970-tallet.

News
Forsvaret skal bruke eSport-plattformen til Master Blaster

Forsvaret skal bruke eSport-plattformen til Master Blaster

Forsvaret har inngått en samarbeidsavtale med E-sportforbundet om å teste gaming i kampen mot brakkesyke som følge av Covid-19-restriksjoner.  Pilotprosjektet i Madlaleiren skal bruke plattformen til Masterblaster

News
Mulighetsrommet for eSport

Mulighetsrommet for eSport

E-sport er fritidsaktivitet, det er idrett. Det er et viktig fag i skolen, men det er også næring. Når Stavangerregionen nå satser for å ta føringen innen e-sport nasjonalt, vil det gi innovasjon, idrettsløft og bidra til turisme og nye arbeidsplasser.

News
Støtte fra Stavanger kommune

Støtte fra Stavanger kommune

Formannskapet i Stavanger kommune vedtok i desember 2020 å støtte etableringen av “Nordic eSports” med 1 million kroner i 2020 og 2021. Nordic eSports skal drive fram aktivitetstilbud og næringsutvikling med utgangspunkt i dataspill.